2011. június 10., péntek

Protokoll ügyintéző adminisztráció 4.tétel

4. Felkérik Önt, mutassa be szervezetének gazdálkodási mutatóit. Ismertesse a főbb gazdálkodási mutatókat! A feladatot a tételhez kapcsolódó idegen nyelvű telefonos szituációval kell kiegészíteni!

Gazdálkodás: A rendelkezésre álló termelési tényezők, erőforrások szűkössége behatárolja a termelési lehetőségeket, így állandó ellentmondás keletkezik a lényegében korlátlan szükségletek és az anyagi javak szűkössége miatt. A társadalom tagjai ennek következtében gazdálkodásra kényszerülnek.
Gazdálkodáson a termelési erőforrások és javak céltudatos és célszerű felhasználását értjük, aminek eredményeként a szükségletek a lehető legmagasabb fokon elégíthetők ki. A gazdaság szereplői olyan döntéseket hoznak, amelyekkel megkísérlik optimalizálni helyzetüket, választásaik során mérlegelik a nyert és feláldozott előnyöket.
A termelési tényezők tulajdonosai, birtokosai a termelési tényezők használatának ellenértékeként jövedelemben részesülnek. (A munkaerőnél a munkabér a jövedelem. A természeti tényezők birtokosai járadékot kapnak. A vállalkozók jövedelme a profit. A tőketulajdonos jövedelme az osztalék és a kamat.)

A gazdálkodás mutatói:
 • Termelékenység: megtermelt mennyiség osztva a ráfordított termelési tényezővel
 • Gazdaságosság: Bevétel osztva a költséggel
 • Jövedelmezőség: nyereség osztva a tőkével
Termelékenység: A termelékenység nem csupán vállalati szempontból, hanem az egész ország szempotjából fontos.

Gazdaságosság: A bevételt, megteremtett mennyiséget szorozzuk az árral, és az értéket állítjuk szembe az összes költséggel. Gazdaságon akkar termelünk, ha az adott ráfordítás mellett meximális bevételt érünk el.

Jövedelmezőség: A termelésbe befektetett tőkére vetítve fejezi ki a vállalkozás nettó eredményét, azaz a nyereséget.

A három mutató (termelékenység, gazdaságosság, jövedelmezőség) között szoros összefüggés van, de nem biztos, hogy azonos vállalati pozíciót eredményeznek. A magas termelékenység nem mindig jelenti a gazdaságosság magas fokát.

A gazdálkodásnál vagy nyereségre vagy profitra teszünk szert.
Nyereség: A vállalkozás által az értékesítés következtében befolyt árbevétel, és az árbevétel megszerzése érdekében felmerült összes költség különbözete.
Profit:  A befektetett tőke hozadéka a vállalat tulajdonosai számára, osztalék jellegű jövedelem formájában jelenik meg.
Osztalék: A nyereség után kifizetett adószázalék után maradó nettó összeg. (adózott nyereség)

Az idegenforgalomban, az utazási irodákban célszerű minden hónap végén havi statisztikát készíteni.
Statisztika tartalma:
Út pozíció száma / partner iroda neve / csoport vagy egyéni vendég neve / tartozkodási idő / szálláshely / létszám / vendégéjszaka / bruttó és nettó árbevétel / különbözet (ÁFA)

Az idegenforgalom és szálláshely szolgáltatás speciális mutatói:
 • szobakapacitás
 • férőhely kapacitás
 • bevétel kapacitás, kihasználtság
 • átlagos tartózkodási idő
Pénzügyi gazdasági mutatók:
 • vagyonrugalmassági mutató
 • tőkeerősségi mutató
 • tőkenövekedési mutató
 • likviditási mutató
 • eszközhatékonysági mutatóNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése